Saturday, 10 Dec 2022
Tin tức

Phương pháp Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu trong các trường cao đẳng, đại học hiện nay. Nghiên cứu khoa học là một hoạt động đặc biệt của con người. Đây là một hoạt động có mục đích, có kế hoạch, được tổ chức chặt chẽ của một đội ngũ các nhà khoa học. Đó là quá trình tìm tòi, phát hiện thông tin mới, gia công chế biến thông tin cũ để lưu trữ và sử dụng thông tin vào mục đích phục vụ cuộc sống và sản xuất. Nghiên cứu khoa học là một hình thức giáo dục ở Cao đẳng và Đại học, là một khâu trong quá trình học tập, là nhân tố tiến bộ xã hội phản ánh vào trường Cao đẳng, Đại học trong thời kỳ cách mạng khoa học công nghệ, là cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo.

 Luật giáo dục sửa đổi năm 2005, trong điều 18 mục 1 qui định: “Nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường và cơ sở giáo dục khác tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thực hiện vai trò trung tâm văn hoá, khoa học, công nghệ của địa phương hoặc cả nước”.

Thực tế cho thấy, người giảng viên biết vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học sẽ là cơ sở để nâng cao chất lượng giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giảng viên. Đối với sinh viên khi ra trường làm việc trong các cơ quan doanh nghiệp đòi hỏi phải có kiến thức và có phương pháp NCKH độc lập. Vì vậy, việc tìm hiểu phương pháp NCKH học của người thầy là nền tảng để trang bị cho các sinh viên tiếp cận NCKH.

Chuyên đề “Phương pháp nghiên cứu khoa học” được biên soạn với nhiều nội dung cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, các bước trong NCKH, những kỹ thuật cần thiết để tiếp cận phương pháp thí nghiệm và cách trình bày các kết quả NCKH. Hy vọng rằng chuyên đề này sẽ mang lại những kiến thức bổ ích và những thông tin thiết thực cho các thầy cô và những người bắt đầu làm công tác NCKH.

Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi còn có nhiều thiếu sót, chúng tôi mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô cho chuyên đề này.

Chuyên đề Phương pháp Nghiên cứu khoa học (chi tiết xin xem file đính kèm)

Slide Chuyên đề Phương pháp NCKH (chi tiết xin xem file đính kèm)

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn ktkt-haiduong.edu.vn như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Copyright © 2022 | ktkt-haiduong.edu.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status