Wednesday, 27 Sep 2023
Tin tức

Trường đại học Hải Dương tái cấu trúc để phát triển

Trường Đại học Hải Dương là trường đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành: kinh tế, kỹ thuật, chính trị và xã hội. Là trường đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương, nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo nhân lực có chất lượng cao phục vụ các cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và quá trình công nhiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Được khởi lập từ các cơ sở đào tạo nhỏ, lẻ thuộc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch, Thương nghiệp, Lao động và Lương thực…, từtrường Trung cấp năm 1979, Cao đẳng năm 2001 đến Đại học 2011, Trường có truyền thống gần 55 năm xây dựng và trưởng thành… Lịch sử của Trường gắn liền với công sức của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, lao động cùng học sinh-sinh viên Nhà trường trong quá trình xây dựng và phát triển. Tiếp nối truyền thống của Nhà trường, tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức, lao động, học sinh-sinh viên Trường đang cùng nhau cố gắng, tâm huyết, gương mẫu, tiên phong, tích cực thực hiện đồng bộ rất nhiều giải pháp mang tính đột phá và sáng tạo trong hội nhập, đưa Trường Đại học Hải Dương phát triển nhanh, chuẩn theo thời gian từng ngày, từng giờ, như trước đây đã từng nhào lặn đất và than xỉ thành những viên gạch nhỏ để xây nên từng phòng học, phòng làm việc;

Khuôn viên Trường Đại học Hải dương

Từ năm 2009 Trường đã xác định mục tiêu: “Đào tạo đạt chất lượng gắn liền với tiết kiệm chi phí cho người học”,gần đây gắn với điều kiện và nhu cầu hội nhập khu vực, quốc tế, chiến lược của Nhà trường được xác định là: “Đào tạo giúp làm giầu, vì Quê hương, vì Đất nước, vì Nhân loại”. Bằng thái độ chân thành, cầu thị cùng với việc thực hiện nhiều giải pháp khả thi, tập thể lãnh đạo cùng cán bộ, viên chức, lao động và học sinh-sinh viên Nhà trường đã sáng tạo, học hỏi kiến thức từ bốn phương của nhân loại để tự đào tạo mình, từng bước đưa Trường phát triển. Chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội cả về chiều rộng và chiều sâu.

Một trong những giải pháp được Nhà trường đặc biệt quan tâm là tập trung đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và nâng cao chất lượng đào tạo cho học sinh, sinh viên.

Kết quả so sánh với trước 2009 cho thấy: tổ chức bộ máy tăng hơn 3 lần; đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động tăng 1,85 lần, trong đó số lượng đảng viên tăng hơn 3 lần, đội ngũgiảng viên tăng 2,36 lần; cơ cấu đội ngũ: tiến sĩ tăng 25 lần (25/01); thạc sĩ tăng gần 30 lần (200/07); đào tạo bậc đại học được tạo lập và tăng rất nhanh: 23,5 lần (cuối năm 2011 là 170 sinh, đến năm 2015 là 4000 sinh viên)… Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo 11 ngành bậc đại học và 14 ngành bậc cao đẳng (50 chuyên ngành bậc đại học (tăng 11 lần theo ngành đào tạo) và 55 chuyên ngành bậc cao đẳng (tăng gấp hơn 03 lần) theo các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, chính trị và xã hội). Về cơ sở vật chất: diện tích đất tăng 17,5 lần (35/02)….

Những kết quả trên đây đã khẳng định năng lực, sự sáng suốt và quyết tâm rất cao của tập thể sư phạm Nhà trường, là minh chứng rõ nét về sự đoàn kết, vượt khó trên các lĩnh vực của cán bộ, viên chức, lao động và học sinh-sinh viên toàn Trường.

Song, bên cạnh những kết quả đạt được, Nhà trường đang gặp một số khó khăn không nhỏ, đó là: Nhận thức và trình độ của một bộ phận cán bộ, giảng viên của Nhà trường chưa đáp ứng để cạnh tranh và hội nhập. Bộ máy tổ chức và hệ thống quản trị chưa tương thích rất cần được củng cố và phát triển thành một thực thể hữu cơ có quy mô hợp lý, đảm bảo liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện, phát huy và tăng cường thế mạnh của các đơn vị và cá nhân trực thuộc. Khắc phục được những hạn chế đó là cơ sở thúc đẩy Nhà trường cạnh tranh và gia tăng giá trị cũng như khẳng định uy tín của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

Tái cấu trúc để phát triển là xu hướng tất yếu phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Tái cấu trúc là quá trình tổ chức, sắp xếp lại cho phù hợp. Yêu cầu của việc tổ chức, sắp xếp lại phải phát huy được những ưu điểm, tích cực, hiệu quả của từng tổ chức, đơn vị; đồng thời khắc phục hoặc loại bỏ những bất cập, chồng chéo, cản trở sự phát triển chung và xu thế hội nhập quốc tế.

Từ yêu cầu trên, để tái cấu trúc Nhà trường phải tập trung thực hiện nhiều giải pháp từ tổ chức các đơn vị đến cán bộ, giảng viên. Về tổ chức, phải tổ chức lại các đơn vị để đảm bảo các đơn vị trực thuộc đủ sức hội nhập và cạnh tranh; tạo điều kiện để các đơn vị trực thuộc thu hút được các nguồn lực, phát triển nhanh và mạnh.. Các ngành đào tạo tạo lập được và gia tăng các hoạt động thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học. Các ngành đào tạo tạo lập được và gia tăng các hoạt động thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học. Tái cấu trúc lại để giảm thiểu, từng bước xóa bỏ sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của các đơn vị, cá nhân.

Trong quá trình tái cấu trúc phải tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển theo hướng đầu tư có trọng điểm và chú trọng phát triển bền vững. Bên cạnh đó phải tăng cường hợp tác và có cơ chế phối hợp giữa các đơn vị và cá nhân trong đào tạo và NCKH. Cần sớm hoàn thiện mô hình dạy, học và nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn. Nâng cao năng lực ngoại ngữ của giảng viên và sinh viên để nâng cao chất lượng đào tạo. Tiếp tục phát huy hiệu quả liên thông, liên kết với các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước, tạo lập thương hiệu và từng bước nâng cao vị thế của Trường Đại học Hải Dương trong nước và quốc tế.

Tái cấu trúc lại để phát triển, là hướng đi tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Với truyền thống đoàn kết, cầu thị, sáng tạo và quyết tâm vượt khó, Trường Đại học Hải Dương chắc chắn sẽ tái cấu trúc thành công. Nhà trường sẽ sớm thực hiện được chiến lược: “Đào tạo giúp làm giầu, vì Quê hương, vì Đất nước, vì Nhân loại” .

                                                                                         PGS.TS Phạm Đức Bình

                                                                                    Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn ktkt-haiduong.edu.vn như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Copyright © 2022 - 2023 | ktkt-haiduong.edu.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status